Monday, January 17, 2011

Semakan Keputusan Permohonan Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI-SR dan KPLI-jQAF) Ambilan Januari 2011

Mereka yang ada membuat permohonan Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah KPLI-SR dan KLPI-j-QAF bagi ambilan Januari 2011 boleh membuat semakan keputusan mereka sekarang.


SEMAKAN KEPUTUSAN


Semakan boleh dibuat dengan dua cara;
1. Melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia di
Aplikasi Semakan Keputusan Tawaran Kursus Perguruan Lepas jazah (KPLI-SR dan KPLI-jQAF) Ambilan Jan 2011


2. Melalui SMS dengan menaip MOE KPLI3 dan hantar ke 15888. Contoh : MOE KPLI3 780803105677


MAKLUMAT


Jika ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan keputusan permohonan KPLI SR/jQAF ini, sila hubungi:
1. BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 3, BLOK E13, PARCEL E KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA (u.p : Unit Pengambilan dan Penempatan Pelajar) Telefon : 03 8884 1260/ 1254/ 1243/ 1253/ 1371/ 1235


2. URUS SETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Cawangan Sabah d/a Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Peti Surat 10491 88805 Kota Kinabalu, Sabah Telefon : 088 236804

3. URUS SETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Cawangan Sarawak Jalan College 93259 Kuching, Sarawak Telefon : 082 258045

1 comment:

Bay said...

Wow! Very interesting blog you had here! Wish to connect with you on Google Friend Connect! Cheers! =) (http://whimsicalss.blogspot.com/)

disable click

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...