Monday, March 25, 2013

Permohonan Kemasukan Politeknik Sesi Jun 2013


Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) mempelawa calon-calon yang berkelayakan untuk memohon untuk mengikuti program pengajian peringkat diploma  dan diploma lanjutan di Politeknik KPT bagi sesi Jun 2013.
Pengambilan pelajar ke Politeknik KPT diadakan 2 kali setahun. Pengambilan pertama di pertengahan tahun manakala pengambilan kedua di hujung tahun berkenaan.
Politeknik KPT menyediakan tempat pengajian untuk lulusan Diploma Politeknik KPT, lulusan SPM, lulusan Sijil Politeknik KPT, lulusan Sijil Kolej Komuniti KPT, lulusan Sijil Institut Kemahiran Tinggi PERDA, lulusan Matrikulasi KPM dan lulusan Institut Pertanian Malaysia.
Permohonan Politeknik

Kategori Politeknik

Politeknik dibahagikan kepada 3 kategori :
 1. Politeknik Premier Program pengajian untuk melahirkan graduan yang berinovatif sebagai peneraju industri dan kebolehpasaran tinggi.
 2. Politeknik Konvensional Program TVET yang akan melahirkan pekerja berkemahiran dan berpengetahuan tinggi.
 3. Politeknik METrO Fokus kepada program pengajian yang berasaskan bidang perkhidmatan.

Senarai Program & Syarat Permohonan

Senarai program yang boleh dipohon dan syarat kemasukan yang diteteapkan adalah berdasarkan kelulusan pemohon;

Cara Permohonan

Permohonan ke Politeknik terbahagi kepada 2 kategori.

Permohonan Melalui UPU

 • Permohonan melalui UPU ini bagi pemohon lepasan SPM dan setaraf.
 • Permohonan perlu dibuat secara dalam talian melalui Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
 • Lepasan SPM boleh memohon 13 pilihan program pengajian melalui 1 nombor UNIK ID iaitu 8 pilihan program Politeknik Premier dan 5 pilihan program Politeknik Konvensional & METrO. 
 • Sila rujuk
  • Permohonan Kemasukan Ke IPTA / Politeknik Premier Lepasan SPM Sesi Akademik 2013 / 2014, ada 8 pilihan program.
  • Permohonan Kemasukan Ke TEVT / Politeknik / ILKA Lepasan SPM & SKM Sesi Akademik 2013 / 2014, ada 5 pilihan program.
 • Borang Permohonan UPU

Permohonan Melalui Politeknik

 • Permohonan terus ke Politeknik adalah untuk pemohon berikut :
  • Lulusan Sijil Politeknik KPT
  • Lulusan Sijil Kolej Komuniti KPT
  • Lulusan Institut Pertanian Malaysia
  • Lulusan Institut Kemahiran Tinggi PERDA
  • Lulusan Diploma Politeknik KPT
  • Lulusan Kolej Matrikulasi KPM
 • Permohonan perlu dibuat secara dalam talian melalui Bahagian Pengambilan Pelajar, Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
 • Sila rujuk laman web Politeknik.
 • Borang Permohonan Melalui Politeknik.

Tarikh Tutup

Permohonan kemasukan ke Politeknik KPT sesi Jun 2013 akan ditutup seperti berikut:
 • Untuk lulusan Diploma Politeknik pada 31 Mac 2013.
 • Untuk lulusan SPM, lulusan Sijil Politeknik KPT, lulusan Sijil Kolej Komuniti KPT, lulusan Institut Pertanian Malaysia, lulusan Institut Kemahiran Tinggi PERDA dan lulusan Kolej Matrikulasi KPM pada 15 April 2013.

Maklumat

 • Sila rujuk iklan permohonan Politeknik Sesi Jun 2013.
 • Pemohon juga digalakkan datang ke Karnival Pengajian Tinggi Negara 2013untuk bertanya dengan wakil dari Politeknik berkenaan kursus yang diminati.
 • Sebarang pertanyaan berkenaan kategori Permohonan Melaui UPU boleh menghubungi UPU melalui Talian Hotline 03 8870 6767 atau Talian Am 03 8870 6755/ 6766 atau e-mel : upu@mohe.gov.my atau layari laman web UPU.
 • Sebarang pertanyaan berkenaan kategori Permohonan Melalui Politeknik boleh menghubungi Jabatan Pengajian Politeknik melalui talian 03-8891 9240 Faks : 03-8891 9319 atau e-mel : polyintake@mohe.gov.my atau layari laman webPoliteknik.
 • Sumber : eputra.com

Tuesday, October 09, 2012

Permohonan Kemasukan Ke IKBN Sesi Januari 2013


Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), Kementerian Belia dan Sukan telah membuka permohonan memasuki IKBN di seluruh negara bagi pengambilan sesiJanuari 2013.
Pengambilan IKBN bagi sesi Januari diuruskan sendiri oleh Bahagian Pembangunan Kemahiran Kementerian Belia dan Sukan. Manakala bagi pengambilan sesi Julai dikendalikan oleh Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP), Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia atau lebih dikenali sebagai UPU.
Permohonan adalah terbuka kepada semua belia Warganegara Malaysia yang berumur 18-30 tahun bagi mengikuti Latihan Kemahiran peringkat sijil (SKM/DKM/DLKM) Tahap 1 hingga 5, Persijilan JKKP dan Persijilan Suruhanjaya Tenaga (ST) dan Diploma MQA di Institut Kemahiran Belia Negara, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia.

Konsep Latihan

Konsep latihan di IKBN adalah berbentuk latihan bersepadu dengan pelaksanaan pendekatannya merangkumi latihan kemahiran (teori dan praktikal), keusahawanan, ketatanegaraan, kepimpinan, keagamaan / moral, sukan/rekreasi dan khidmat masyarakat.

Bidang Pengajian

IKBN
 • Teknologi Mekanikal
 • Teknologi Automotif
 • Teknologi Awam
 • Teknologi Elektrik
 • Teknologi Elektronik
 • Teknologi Tekstil
 • Teknologi Marin
 • Teknologi Hospitaliti
 • Teknologi Fotografi
 • Teknologi Maklumat
 • Teknologi Personal
 • Teknologi Sukan

Syarat Umum

 • Warganegara Malaysia
 • Boleh membaca dan menulis
 • Berusia di antara 18 – 30 tahun semasa memohon
 • Berkelulusan sekurangnya Tamat Tingkatan 5
 • Belum berkahwin atau bujang
 • Sihat tubuh badan
 • Tidak pernah melakukan kesalahan jenayah dan penyalahgunaan najis dadah
 • Belum pernah mengikuti latihan kemahiran di mana-mana Institut Latihan Awam/Swasta (KECUALI calon yang mempunyai sijil lepasan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Sijil Suruhanjaya Tenaga (ST) untuk menyambung pelajaran)
 • Sanggup menjalani latihan sehingga tamat dan dikehendaki mengikut segala peraturan yang telah, sedang dan akan ditetapkan.
 • Pemohon yang sedang menjalani latihan di mana-mana institut latihan kemahiran dan belum tamat latihan/belum memperolehi sijil ketrampilan SKM tahap 2/3 atau 3/4 tidak dibenarkan memohon untuk tahap selanjutnya.
 • Pemohon yang tidak tamat latihan / disingkir dari mengikuti latihan dari mana-mana Institut Latihan Awam lain tidak dibenarkan memohon.

Kemudahan

 • Tiket penerbangan bagi pelajar dari dan ke Sabah dan Sarawak.
 • Elaun bulanan RM100 – RM300 sepanjang tempoh pembelajaran.
 • Penginapan, makan minum dan pakaian disediakan.

Lokasi IKBN

Permohonan

 • Permohonan untuk masuk ke Institut Kemahiran Belia Negara ini boleh dibuat secara online di laman web Sistem Permohonan Kemasukan ke IKBN.
 • Sila dapatkan maklumat lanjut mengenai bidang kursus, sijil dan tahap, tempoh kursus, pusat IKBN yang menawarkan kursus, kelayakan akademik dan sinopsis kursus di laman web eKBS sebelum membuat permohonan.
 • Permohonan yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 2 bulan dari tarikh semakan dianggap tidak berjaya.
 • Pemohon yang didapati memberikan sebarang butiran palsu boleh disingkirkan dari mengikuti latihan di IKBN.
 • Pihak Kementerian berhak memanggil calon lepasan sekolah ( Tamat tingkatan 5 untuk menghadiri proses temuduga).
 • Tempoh kursus yang dinyatakan pada iklan kemasukan tidak termasuk tempoh latihan industri bagi kursus-kursus tertentu.

Tarikh Tutup

 • Permohonan kemasukan ke IKBN sesi Januari 2013 ini ditutup pada 7 November 2012.

Keputusan Permohonan

 • Keputusan permohonan ke IKBN sesi Januari 2013 ini dijangka boleh disemak mulai 1 Disember 2012.
 • Sila semak keputusan permohonan di laman web eKBS.
 • Pemohon boleh ditempatkan di mana-mana IKBN seluruh Malaysia

Maklumat

 • Pemohon dipelawa mengunjungi mana-mana IKBN dalam sebelum tarikh tutup permohonan bagi mendapat pendedahan awal tentang program kemahiran yang dilaksanakan di setiap IKBN
 • Sila rujuk laman web interaktif Kementerian Belia dan Sukan atau laman web utama KBS untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci.
 • Di samping itu sebarang pertanyaan boleh juga dibuat dengan menghubungi talian berikut 03-8871 3651/ 3652/ 3653/ 3646/ 3685.

Permohonan Kemasukan ILJTM Sesi Januari 2013


Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) ditubuhkan untuk menyediakan dan melaksanakan program latihan kemahiran pra-pekerjaan bagi memenuhi keperluan sektor perindustrian negara. Objektif utama ILJTM adalah untuk melahirkan tenaga manusia yang optimum melalui program latihan kemahiran perindustrian.
ILJTM terdiri daripada:
 • 22 buah Institut Latihan Perindustrian (ILP) yang menawarkan program peringkat sijil dan sijil lanjutan
 • 5 buah Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) yang menawarkan program peringkat Diploma dan Diploma Lanjutan
 • Sebuah Institut Teknikal Jepun-Malaysia (JMTI) yang juga menawarkan program peringkat Diploma dan Diploma Lanjutan.

Pengambilan Pelajar Baru ILJTM

Pengambilan ke ILJTM dibuat 2 kali setahun iaitu pada bulan Januari dan bulan Julai setiap tahun. Iklan akan dikeluarkan pada bulan Mac dan September. Bagi sesi kemasukan Januari permohonan secara online perlu dibuat melalui laman web JTM. Manakala bagi kemasukan Julai perlu dibuat secara online di laman web JTM dan UPU, bergantung kepada kelulusan pemohon.
JTM

Syarat Asas

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 17 – 35 tahun
 • Tidak buta atau buta warna atau rabun (tidak berkacamata /tidak berkanta lekap) atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.

Syarat Khas

Tertakluk kepada kursus yang dipohon dan kelulusan pemohon, sila rujuk;

Kemudahan

 • Program Sijil – Yuran pengajian, penginapan, makan dan minum adalah percuma. Menerima elaun sara hidup RM100 dan RM300 sebulan semasa latihan industri.
 • Program Diploma & Diploma Lanjutan – Pinjaman pelajaran daripada Perbadanan Tabung Pinjaman Kemahiran (PTPTK).
 • Bagi OKU – sama seperi program sijil serta elaun sara diri RM300 sebulan.

Permohonan

 • Permohonan kemasukan ke ILJTM perlu dibuat secara online sahaja.
 • Tiada nombor pin atau unik ID yang diperlukan.

Tarikh Tutup

 • Permohonan kemasukan ke ILJTM bagi sesi Januari 2013 ini akan ditutup pada25 Oktober 2012.
 • Mereka yang tidak mendapat sebarang jawapan dalam tempoh 3 bulan selepas tarikh tutup dianggap tidak berjaya.

Maklumat

Maklumat di atas adalah ringkasan sahaja, sila kunjungi laman web ILJTM dan bacaiklan pengambilan untuk maklumat lebih terperinci.

Pertanyaan

Jika terdapat sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ke ILJTM ini, sila berhubung terus dengan;
 • Bahagian Pengurusan Latihan,
  Jabatan Tenaga Manusia,
  Aras 6, Blok D4, Kompleks D,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
  62530 Putrajaya

  Telefon: 03-8886 5555
  Faks: 03-8889 2417
  Email: jtm@mohr.gov.my

Sunday, September 23, 2012

Permohonan Kemasukan Sekolah Berasrama Penuh & Sekolah Kawalan 2013


Permohonan kemasukan para pelajar Darjah Enam ke Tingkatan Satu di Sekolah Berasrama Penuh – SBP dan Sekolah Kawalan Kementerian Pelajaran Malaysia dan kemasukan para pelajar Tingkatan Tiga ke Tingkatan Empat di Sekolah Berasrama Penuh telah dibuka mulai 15 September 2012.
Permohonan ke Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kawalan disediakan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat dengan kerjasama Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian dan Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Cara Memohon SBP & Sekolah Kawalan

Permohonan SBP & Sekolah Kawalan
 • Pelajar Darjah 6 atau Tahun 6 yang telah menduduki UPSR 2012 boleh memohon Sekolah Berasrama Penuh – SBP atau Sekolah Kawalan.
 • Pelajar Tingkatan 3 yang akan menduduki PMR2012 hanya boleh memohon SBP sahaja.
 • Permohonan perlu dibuat secara online melalui Aplikasi Permohonan ke SBP dan Sekolah Kawalan.
 • Pastikan maklumat yang dimasukkan adalah betul kerana pengemaskinian tidak boleh dibuat setelah cetakan dibuat.
Tarikh Tutup
Permohonan ke Sekolah Berasrama Penuh – SBP dan Sekolah Kawalan bagi sesi 2013 akan ditutup pada 31 Oktober 2012.

Maklumat.

 • Sebarang pertanyaan boleh juga diajukan kepada Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan, Aras 3, Blok 2251, Jalan Usahawan 1, 63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan atau telefon 03 8321 7400 atau faks 03 8321 7403/ 7402.
 • Pertanyaan boleh juga dibuat melalui Talian Khidmat Pelanggan KPM di 03 7723 7070 atau emel kpkpm@moe.gov.my

Sunday, April 22, 2012

Ujian MedSI 2012

Ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI) dijalankan kepada semua calon yang ingin mengikuti bidang perguruan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) iatu ujian khas kepada calon-calon yang memohon kemasukan ke Program Pendidikan seperti ISMP (Ijazah Sarjana Muda Pendidikan).
Ujian MEdSI
Ini bermakna Ujian MEdSI ini hanyalah untuk calon-calon yang memohon program pengajian pendidikan di pilihan 1 atau pilihan 2 sahaja ketika mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA secara dalam talian.
Ujian MEdSI adalah untuk mengukur kualiti intrinsik calon guru dari segi Personaliti, Minat Kerjaya, Nilai Integriti dan Kecerdasan Emosi. Maklumat yang diperoleh daripada pengukuran ini digunakan untuk memilih calon guru yang sesuai untuk kemasukan ke program pendidikan di IPTA.

Format Ujian MEdSI

 • Ujian MEdSI mengandungi 300 soalan dan perlu dijawab dalam masa 1 jam 10 minit.
 • Terbahagi kepada 4 bahagian:
  • Personaliti – 110 soalan
  • Minat Kerjaya – 60 soalan
  • Nilai Integriti – 70 soalan
  • Kecerdasan Emosi – 60 soalan
 • Soalan ujian MEdSI berbentuk aneka pilihan.
 • Calon dikehendaki memilih pilihan jawapan yang sesuai dengan diri calon dan tiada jawapan yang betul atau salah.

Semakan Panggilan Ujian MEdSI

 • Semakan panggilan menduduki Ujian MEdSI boleh dibuat melalui laman web Majlis Peperiksaan Malaysia di www.mpm.edu.my atau terus ke portal semakan MEdSI.
 • Semakan boleh dibuat mulai 20 April 2012.
 • Hanya calon yang berjaya akan dipanggil temuduga.
Menduduki Ujian MEdSI
 • Ujian MEdSI akan diadakan pada 28 April 2012.
 • Pusat Ujian MEdSI adalah seperti yang dipilih oleh calon sendiri semasa mengemukakan permohonan kemasukan ke IPTA secara dalam talian dahulu.
 • Calon perlu membawa Slip Menduduki Ujian MEdSI
 • Slip Menduduki Ujian boleh dicetak melalui laman web Majlis Peperiksaan Malaysia
 • Kegagalan membawa Slip Menduduki Ujian boleh menyebabkan calon dihalang daripada menduduki ujian.
 • Tiada bayaran dikenakan untuk menduduki Ujian MEdSI.
 • Ujian MEdSI hanya sah untuk sekali ambilan sahaja.
Temuduga Program Pendidikan
Maklumat
 • Sila rujuk laman web Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) untuk mendapatkan maklumat lanjut.
 • Jika terdapat sebarang pertanyaan sila hubungi MPM di talian 03 6136 9663 atau faks 03 6136 1488 atau e-mel : ppa@mpm.edu.my
 • sumber:eputra.com

disable click

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...