Friday, September 24, 2010

Permohonan Kemasukan Ke Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Tingkatan 4, 2011 Semenanjung Malaysia


Majlis Amanah Rakyat (MARA) mempelawa pelajar Tingkatan 3 2010 warganegara Malaysia yang akan menduduki PMR 2010 dan memenuhi syarat kelayakan untuk memohon kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Tingkatan 4 tahun 2011.


MRSM menawarkan jurusan Sains Tulen sebagai jurusan utama.

Syarat Kelayakan Masuk MRSM

1. Mendapat sekurang-kurangnya 6A 2B (A dalam Matematik dan Sains) dan tiada gred C, D atau E bagi mata pelajaran teras dalam PMR tahun 2010.

2. Mendapat markah yang tinggi dalam Ujian Kecenderungan Kemasukan ke MRSM (UKKM) 2010.

Syarat Kelayakan Memohon MRSM

1. Pelajar Bumiputera tingkatan tiga di Semenanjung Malaysia dan pelajar bukan Bumiputera (tingkatan tiga yang sedang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan) di Semenanjung Malaysia.

2. Pelajar yang sedang menuntut di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan Sekolah Berasrama Penuh Integrasi (SBPI) Kementerian Pelajaran tidak dibenarkan memohon dan tidak akan ditawarkan ke MRSM.

3. Pemohon hendaklah lulus Peperiksaan Percubaan PMR 2010 di Sekolah Menengah Kebangsaan dengan memperoleh sekurang-kurangnya lulus dalam Subjek Matematik dan Sains.

Ujian Kecenderungan Kemasukan MRSM (UKKM)

1. Pemohon akan menduduki UKKM pada bulan Disember 2010.

2. Tempat dan tarikh ujian akan dipilih oleh pemohon semasa mengisi borang permohonan online.

Pemilihan

1. Keutamaan diberikan kepada pemohon daripada keluarga berpendapatan rendah.

2. Hanya permohonan yang memenuhi syarat kelayakan sahaja akan dipertimbangkan.

3. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.

4. Pemohon yang tidak menduduki UKKM juga tidak akan dipertimbangkan.

Permohonan

1. Sebelum mengisi borang secara online pemohon perlu mendapatkan nombor pin atau kata laluan.

2. Permohonan perlu dibuat secara online di Permohonan Kemasukan Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Tingkatan 4. (Pautan akan hanya dibuka pada 27 September 2010)

3. Pemohon mestilah mengisi semua maklumat yang diperlukan di dalam borang permohonan online serta memastikan borang tersebut dihantar secara online.

4. Pemohon juga perlu membuat cetakan borang permohonan dan menghantarnya bersama-sama dokumen lain yang berkaitan ke alamat di bawah:

Permohonan Ke Tingkatan 4,
Pengarah, Bahagian Pendidikan dan Latihan (Menengah), Tingkat 19,
Ibu Pejabat MARA, Jalan Raja Laut, 50609 KUALA LUMPUR.


Memohon Nombor Pin atau Kata Laluan

1. Pemohon boleh mendapatkan nombor pin di semua Pejabat MARA Negeri, Pejabat MARA Daerah dan Maktab Rendah Sains MARA mulai 27 September 2010 secara percuma.

2. Sila bawa salinan kad pengenalan, surat beranak serta keputusan Peperiksaan Percubaan PMR 2010, yang telah disahkan benar, semasa mendapatkan nombor pin.

Tarikh Tutup

1. Permohonan Kemasukan ke MRSM Tingkatan 4 2011 akan ditutup pada 21 Oktober 2010.

2. Cetakan borang permohonan online yang telah lengkap diisi bersama-sama dokumen yang berkaitan hendaklah dihantarkan selewat-lewatnya pada 26 Oktober 2010.

3. Pemohon boleh menyemak keputusan ke MRSM pada bulan Februari 2011.

4. Sekiranya pemohon tidak menerima sebarang jawapan sehingga 30 April 2011 permohonan anda dianggap tidak berjaya.


Maklumat

  1. Sila rujuk Iklan Permohonan Kemasukan Ke Maktab Rendah Sains MARA Tingkatan 4 Tahun 2011 Semenanjung Malaysia untuk maklumat lanjut.

  2. Sila rujuk juga komen-komen di Permohonan Kemasukan MRSM Tingkatan Empat 2010 Semenanjung Malaysia bagi mendapatkan lebih maklumat.

  3. Sebarang pertanyaan dan masalah yang berkaitan dengan permohonan sila hubungi talian 03 2690 3765.

  4. Sila rujuk laman web MARA berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan;


No comments:

disable click

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...